Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Operacións non financeiras do subsector Administración rexional (S.1312) e detalle por comunidades Información anual