Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Serie anual. Operacións non financeiras do subsector Administración central

Serie de datos das operacións non financeiras realizadas polo subsector Administración central (S.1311), en termos da contabilidade nacional (SEC 2010) Base 2010.