Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Impostos e cotizacións sociais do subsector Administración Central. Informe anual

​Impostos e cotizacións sociais. Series desde 1995