Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Informes de Avance da actuación económica e financeira das administracións públicas. Información anual

Esta páxina alberga informes de periodicidade anual relativos á actividade económica realizada polas Administracións Públicas. No informe "Avance da actuación económica e financeira das Administracións Públicas" analízanse as operacións realizadas polo conxunto do sector, exclusivamente en termos da contabilidade nacional; a información que presenta este documento está referida ao déficit público, presión fiscal, recursos non financeiros, empregos non financeiros e débeda pública.