Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Proxecto NEDD/SDDS Datos do Sector Fiscal sobre operacións non financeiras

España: Datos do Sector Fiscal(Operacións non financeiras)

Data de actualización: 10 de setembro de 2019

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ESTADO

A información que se mostra nesta páxina corresponde ás operacións non financeiras realizadas polas Administracións Públicas e polo Estado, de acordo cos criterios do Sistema Europeo de Contas (SEC 95). Os datos están adaptados ás especificacións do "National Summary Data Page" (NSDP), aprobados polo Consello Executivo do FMI, e obrigatorias para tódolos países que colaboran no proxecto NEDD (Normas Especiais para a Divulgación de Datos).

​Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010 Base 2010 IGAE
Recursosmillones de euros2018 (A)469.538442.2236,2   6,2 Recursos
Empleos millones de euros2018 (A)499.520478.1264,5   4,5 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros2018 (A)-29.982-35.903-16,5-16,5 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010 Base 2010 IGAE
Recursosmillones de eurosJulio 2019  20.21324.198-16,5  24,0 Recursos
Empleosmillones de eurosJulio 2019  23.50619.340 21,5                                     -8,3 Empleos
Déficit/Superávitmillones de eurosJulio 2019-3.293 4.858 --64,7 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010 Base 2010 IGAE
Recursosmillones de eurosJulio 2019 114.83594.62221,4   5,0 Recursos
Empleosmillones de eurosJulio 2019 128.757105.251 22,3  1,4 Empleos
Déficit/Superávitmillones de eurosJulio 2019-13.922-10.629 31,0  -20,9 Necesidad de financiación