Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Datos consolidados da Administración central, Administración rexional e Fondos da Seguridade Social

Información mensual das operacións non financeiras realizadas polo agregado dos subsectores Administración central, Administración rexional e Fondos da Seguridade Social, de acordo cos criterios da contabilidade nacional SEC 2010 Base 2010.